MKING COFFEE
Chất lượng vàng, cho sức khoẻ vàng
Sản Xuất: Tại CTY TNHH SX TM DV MINH KHÔI
Địa chỉ: 67/30 Đường 100 Bình Thới,Phường 14, Quận 11.TP,HCM
Tel: 028.39748215 – 0903180705
Mail: mkingcoffee@gmail.com
Facebook.com/mkingcoffee
Wed: mkingcoffee